Ultralydscanning

ULTRALYDDIAGNOSTIKK

Hege og Astrid har videreutdanning innen ultralyddiagnostikk. Dette er en modulbasert videreutdanning som avsluttes med eksamen 12 mnd etter avsluttet siste kurs.  Astrid har godkjent eksamen innen diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett fra september 2012.  Hun er også i gang med videreutdanning innenfor dette fagfeltet.  For å kunne bli god i bruken av ultralyd, man man ha gode kunnskaper samt lang erfaring innen klinisk undersøkelse og diagnostisering av muskel- og skjelettlidelser. Ultralydscanning skal i utgangspunktet bekrefte eller avkrefte en klinisk diagnose, og evt. være et supplement til en klinisk vurdering.

Ultralydscanning koster kr. 250,- i tillegg til egenandel for timen

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.