Ina Larsen

Ernæringsfysiolog Ina Larsen driver et enkeltmannsforetak.

Hun tilbyr sine tjenester gjennom FysioNords lokaler.

Ina Larsen er født og oppvokst i Vadsø.
 
Ina er utdannet ernæringsfysiolog ved Atlantis Medisinske Høyskole. Avlagt eksamen våren 2014, avsluttet med å skrive en bachelor om probiotika sin gunstige effekt på irritert tarmsyndrom.

Ina Larsen er spesialist på helsefremmende kosthold, fordøyelsens funksjoner og næringsstoffenes opptaksmekanisme og deres nytteverdi i kroppen, Ernæringsfysiologi omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på cellenivå, individnivå og samfunnsnivå.

Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk.

Hun er også opplært i trening, motiverende intervju og folkehelse.

Ina har en brennende interesse helse og menneske, og hva trivsel og gode hverdager har å si for oss. Hun arbeider per i dag som ernæringsfysiolog og treningsveileder. 

På FysioNord blir Ina å være den som tar introduksjon og veiledning til "månedspakken". Hun tilbyr også oppfølgning til trening om det skulle være ønskelig. Ina tilbyr også kostholdsveileding med grunnpakke og med videre oppfølging og/eller kostholdsendring. Tilbudet gjelder for alle, inkludert gravide og/eller par (kjærester, mor/datter, venninner m.m.).  

For time, kontakt Ina direkte på epost: inakarilarsen@hotmail.com

Kontonummer til HelseiFokus:

1503.55.23917

Betalingsdato for kontrakter: den 15. i hver mnd.